اتوبوس بنز

 ساخت شرکت آلمانی مرسدس بنز می باشد. که جدیدا محصولی را وارد بازار کرده است که کلیه امکانات رفاهی را دارا می باشد و مانند یک خانه با امکانات رفاهی می باشد. 

اتوبوس کاروانی محصول جدید این شرکت آلمانی می باشد. 

این اتوبوس گنجایش قرار گرفتن یک خودرو در خود را نیز دارد. 

قیمت این اتوبوس از 900 هزار دلار تا 1.400 میلوین دلار تخمین خودره است. 

امکانات رفاهی میزها و صندلی های راحت از مززایا و یژه بودن این اتوبوس خاص است. 

این اتوبوس گنجایش 6 نفر را دارد. 

و طول ان 12 متر می باشد. 

 

رساسیر مجری در بستی اتوبوس و مینی بوس جهت اماکن مذهبی و مراسم ها .

 

اجاره و دربستی  اتوبوس بنز بهشت زهرا رساسیر